OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

ONLINE ČASOPIS DPH

2018.24 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v ostatnom období boli schválené rozsiahle zmeny od 1. januára 2019 v súvislosti s novelou zákona o DPH, ktorá bola v NR SR schválená dňa 29. novembra 2018. POZOR! Hlavné zmeny účinné od 1. januára 2019 sú:

 • - zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri povinnej aj dobrovoľnej registrácii k DPH,
 • - zmeny pri zdaňovaní nehnuteľnosti určenej na bývanie,
 • - nová definícia obratu pre účely DPH,
 • - určenie miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby z iného členského štátu,
 • - zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie,
 • - zrušenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov v prípade vyhotovenia zjednodušenej faktúry,
 • - zmeny týkajúce sa odvodu dane z majetku v prípade zrušenia registrácie k DPH.

Novela zákona o DPH napokon zavádza inštitút oslobodenia od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom. Tento však nadobudne účinnosť až od 1. januára 2020. Viac aj formou príkladov, čo ktorá zmena v praxi v súvislosti so zmenou legislatívy znamená, sa dočítate v článku od Ing. Jána Mintála.

Praktické príklady, ktorých riešenie v praxi rozoberáme v tomto čísle časopisu sú:

 • - Cezhraničná oprava strojného zariadenia z pohľadu zákona o DPH v roku 2019
 • - Povinnosti zahraničného platiteľa DPH pri prenájme kancelárskych priestorov na Slovensku v roku 2019
 • - Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare v roku 2019
 • - Cezhraničné dodanie tovaru z pohľadu zákona o DPH v roku 2019
 • - Došlá faktúra v elektronickej forme z pohľadu zákona o DPH v roku 2019
 • - Stavebný pozemok pre účely DPH v roku 2019

Nezabudnite, že ak máte otázku vo veci problematiky DPH, neváhajte a využite náš bezplatný odpovedný servis v rámci Vášho predplatného.

S prianím príjemného čítania!

Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu DPH budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

V on-line časopise nájdete:

POZOR! Informujeme o  zmenách v DPH od 1.1.2019!

Nové v on-line časopise

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalší autori:

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: