OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2019.12 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne Vás informujeme o tom, ako postupovať v prípade zisťovania základu dane z pohľadu DPH v roku 2019. POZOR! S platnosťou od januára 2020 návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., navrhuje zrovnoprávniť určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, s určením základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov. V podstate ide o drobný hmotný majetok a na účel stanovenia základu dane sa navrhuje fikcia štvorročného rovnomerného odpisovania tohto majetku. Od 1. januára 2020 sa teda pridáva, že pri dodaní tovaru, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, je základom dane zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.

Viete, ako postupovať v prípade, že nemáte na zaplatenie dane? Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach len v prípade, ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa § 81 Daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. Uvedené však neplatí, ak výška dane alebo nedoplatku na dani nepresiahne 3 000 eur. Viac sa dozviete v článku od Ing. Jána Mintála.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia problematiky DPH:

 • - Vznik daňovej povinnosti z pohľadu zákona o DPH v roku 2019
 • - Predaj budovy vrátane pozemkov z pohľadu DPH v roku 2019
 • - Dodanie vzdelávacích služieb osobe z tretieho štátu z pohľadu DPH v roku 2019
 • - Faktúra za cezhraničné prepravné služby z pohľadu zákona o DPH v roku 2019
 • - Predaj billboardu z pohľadu DPH v roku 2019

S prianím príjemného čítania,
Ing. Nadežda Fuksová

Prostredníctvom online časopisu DPH budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

V on-line časopise nájdete:

POZOR! Informujeme pripravovaných transpozíciách smerníc vo veci DPH do slovenskej legislatívy v roku 2019!

 • Schválené zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019
 • Obchodné vzorky a reklamné predmety z pohľadu DPH
 • Sadzby DPH v roku 2019
 • Pripravované zmeny v rámci spoločného systému DPH
 • Znížená sadzba DPH na ubytovacie služby od 1. januára 2019
 • Pripravované transpozície smerníc vo veci DPH do slovenskej legislatívy v roku 2019
 • Prenájom nehnuteľnosti v kontexte DPH po 1. 1. 2019
 • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - príklady k § 20 zákona o DPH

Nové v on-line časopise

 • Pripravované transpozície smerníc vo veci DPH do slovenskej legislatívy v roku 2019
 • Vznik daňovej povinnosti pri tuzemskom dodaní služby v roku 2019

  Prakticky riešené príklady:
  Kontrolný a súhrnný výkaz DPH pri dodaní tovaru do členských štátov EÚ v roku 2019

  Poskytnutie služby pre odberateľa z Nemecka z pohľadu DPH v roku 2019

  Refakturácia ubytovania pre zamestnancov z pohľadu DPH v roku 2019

  Pozemok a stavba z pohľadu oslobodenia od DPH v roku 2019

  Refakturácia nákladov na občerstvenie z pohľadu DPH v roku 2019

  Fakturácia parkovacej plochy českej firme z pohľadu DPH v roku 2019

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalší autori:

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: