OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

ONLINE ČASOPIS DPH

2018.09 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

výrobca zubárskych výrobkov, ktorému vyplývajú zo zákona o odpadoch povinnosti viažuce sa k výrobkom, ktoré sa ich činnosťou uvádzajú na trh alebo do distribúcie. Zmluvné dojednanie so spoločnosťou, ktorá pre nás túto službu spojenú so zberom a likvidáciou odpadu vykonáva kvartálne. Po skončení IV. štvrťroka 2017 vystavil faktúru na základe nami vyplneného štvrťročného výkazu, pričom dátum vzniku zdaniteľného plnenia sa rovnal dátum prijatia štvrťročného výkazu (15. januára 2018). Viete ako postupovať vzhľadom k vzniku zdaniteľného plnenia? Viac sa dočítate v článku od Ing. Juraja Váleka, PhD.

V článku od Ing. Ivany Glazelovej sa môžete dozvedieť viac o najčastejších chybách v rámci prenosu daňovej povinnosti v roku 2018. Keďže v ostatnom období v prenose daňovej povinnosti nastali opätovne zmeny, odporúčame si pozorne prečítať tento článok.

Do pozornosti dávame i rubriku – Otázky a odpovede, kde sa zameriavame na tieto témy:

- Cezhraničná fakturácia z pohľadu DPH v roku 2018

- Účtovanie faktúry pri trojstrannom obchode v roku 2018

- Predaj kovového odpadu z pohľadu zákona o DPH v roku 2018

- Poskytnutie vecného daru materským škôlkam z pohľadu DPH a dane z príjmov v roku 2018

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu DPH budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

V on-line časopise nájdete:

Nové v on-line časopise

 

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalší autori:

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: