OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

ONLINE ČASOPIS DPH

2017.21 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa venujeme témam, ktoré vás zaujímajú. V článku od Ing. Jána Mintála sa dozviete viac o konsignačnom sklade z pohľadu DPH. Pri problematike konsignačného skladu treba upozorniť na viacero situácií, ktoré môžu z pohľadu DPH nastať. Pripomíname, že v rámci konsignačného skladu je tovar až do okamihu odberu alebo zaplatenia vo vlastníctve dodávateľa, ktorý nesie všetky riziká a je tiež obvykle povinný udržiavať určité množstvo zásob. Kupujúci si tovar odoberá podľa potreby, pričom po odbere zasiela predávajúcemu zoznam odobratého tovaru – tzv. konsignáciu. Taktiež je dôležité nezabudnúť na to, že aj pri operáciách prostredníctvom konsignačného skladu povinnosť predkladať Intrastat hlásenia kopíruje povinnosti, ktoré subjektom vznikajú podľa zákona o DPH.

Často vás zaujímajú otázky týkajúce sa opravy základu dane. Daňová poradkyňa Ing. Ivana Glazelová pre Vás pripravila článok týkajúci sa problematiky opravy základu dane. V prevažnej väčšine sa stretávame s opravou základu dane, ktorou je zníženie základu dane a dane, ide o tzv. dobropisy alebo tzv. bonusy, skontá a rabaty. Zvyšovanie základu dane nie je až tak častým javom a väčšinou sa s ním stretávame pri tzv. vyúčtovacích faktúrach pri opakovaných dodávkach energií (ako sú napríklad elektrina, plyn, teplo). V článku sa nebudeme zaoberať daňovníkmi s osobitnou úpravou podľa § 68d ZDPH, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

Nezabudnite, že v rámci predplatného máte k dispozícii 24 – hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy z oblastí daní, a taktiež bezplatný odpovedný servis, kde vám odpovedajú daňoví poradcovia.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu DPH budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

V on-line časopise nájdete:

 • Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2018
 • Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017
 • Príklad výpočtu úroku za zadržanie nadmerného odpočtu v otázkach a odpovediach po 1. 1. 2017
 • Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach v roku 2017

Nové v on-line časopie

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalší autori:

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: