OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne.



 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

Produkt manažér

2017.05 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

časopis DPH aktuálne Vám prináša informácie týkajúce sa zmien od 1.1.2017 v rámci prenosu daňovej povinnosti. Upozorňujeme, že od januára 2017 je zavedená právna fikcia pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach, ktorá odstráni nadmernú administratívnu záťaž pri viacnásobnom overovaní správnosti zatriedenia činnosti podľa klasifikácie CPA.

Od januára 2017 došlo i k zmenám v DPH v rámci povinnosti daňového úradu vyplatiť úrok, ak je zadržaný nadmerný odpočet, prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou a montážou, zmeny v kontrolnom výkaze, konkrétne dodávatelia musia vykazovať vystavené faktúry za dodávky stavebných prác v kontrolnom výkaze, atď.

V obľúbenej rubrike ,,Otázky a odpovede” sa dozviete viac o téme - Kúpa stroja od fyzickej osoby z Maďarskej republiky z hľadiska DPH v roku 2017, Prenos daňovej povinnosti pri zálohe za elektronické služby v roku 2017,atď.

Nezabúdajte využívať bezplatný odpovedný servis, ktorý máte ako súčasť Vášho predplatného.

Príjemné čítanie vám v mene celej redakcie želá

Ing. Nadežda Fuksová

odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu DPH budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

V on-line časopise nájdete:

 • Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017
 • Príklad výpočtu úroku za zadržanie nadmerného odpočtu v otázkach a odpovediach po 1. 1. 2017
 • Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach v roku 2017
 • Koncoročné povinnosti platiteľov DPH v roku 2016
 • Dodatočný kontrolný výkaz k DPH v roku 2016
 • Prehľad najdôležitejších zmien v DPH v roku 2016 a ich fungovanie v praxi
 • Usmernenia z oblasti DPH v roku 2016
 • Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016

 

Nové v on-line časopise:

 • Uvádzanie faktúr s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve v kontrolnom výkaze od 1. 1. 2017
 • Vrátenie dane z osobného automobilu zahraničným diplomatom od 1. 1. 2017

 

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalší autori:

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: