Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka:

Daňový poriadok po novom s účinnosťou od 1. januára 2014

26.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V záujme zlepšenia a zatraktívnenia podnikateľského prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti a ponuky stimulujúce podnikanie na Slovensku, návrh zákona zavádza inštitút záväzného stanoviska v daňovej oblasti. Predkladaným návrhom zákona sa tiež upravujú niektoré ustanovenia daňového poriadku na základe poznatkov z praxe tak, aby sa zefektívnila správa daní. V záujme odbúrania administratívnej náročnosti pri registračnom konaní sa navrhuje vypustiť niektoré údaje, ktoré je daňový subjekt povinný pri registrácii uvádzať. Taktiež sa navrhuje, aby platbu, ktorú daňový subjekt omylom zaplatil na účet iného daňového subjektu, mohol správca dane na žiadosť daňového subjektu preúčtovať na jeho účet.

Ustanovenie o dňovom tajomstve sa dopĺňa novým písmenom, aby sa sprístupnilo daňové tajomstvo orgánom, ktorým vyplývajú úlohy v súvislosti s pomocou a podporou poskytovanou z fondov Európskej únie. Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva subjektom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie podľa osobitných predpisov.

Zámerom navrhovaného ustanovenia je, aby bola verejnosť informovaná o porušovaní ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacich daňových únikoch a tiež to bude napomáhať k aktívnej účasti občanov pri zisťovaní takýchto porušovaní. Zároveň sa navrhuje sprístupniť číslo účtu daňového subjektu, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane, a to na webovom sídle finančného riaditeľstva z dôvodu umožnenia jeho overenia.

...
koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia produktu online ČASOPIS DPH


Objednajte si online ČASOPIS DPH.

predplatné na 12 mesiacov