Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka:

Zaúčtovanie faktúry

14.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

OTÁZKA 1: Omylom som zaúčtovala faktúru z 12. mesiaca do 11. mesiaca, DPH je na sumu 3,18  . Je to veľký problém?

ODPOVEĎ: Predpokladám, že sa jedná o došlú faktúru. Uplatnenie práva na odpočítanie DPH sa riadi ustanovením § 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“).

Ďalej z ustanovenia § 39 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v z. n. p. okrem iného vyplýva, že ak daňový subjekt zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne a jeho oprava má za následok zvýšenie dane alebo zníženie nadmerného odpočtu, je povinný podať správcovi dane dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka.

Ak ste teda za mesiac november, resp. za 4. štvrťrok nesprávne znížili daňovú povinnosť, resp. zvýšili nadmerný odpočet, vzniká Vám povinnosť podať dodatočné daňové priznanie.

Ing. Ján Mintál

...
koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia produktu online ČASOPIS DPH


Objednajte si online ČASOPIS DPH.

predplatné na 12 mesiacov