Input:

Kontrolný výkaz DPH - energie a vyúčtovanie

11.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak je prijatá faktúra - tzv. vyúčtovacia, napr. od elektrární, plynární, do ktorej časti kontrolného výkazu DPH sa zaradí vzniknutý preplatok alebo nedoplatok?

A ako je to v prípade, ak je vystavená zálohová faktúra, následne bola prijatá platba a faktúra k prijatej platbe bola zaradená do časti A.1. Do ktorej časti KV sa potom zaradí vyúčtovacia faktúra, v prípade, že:
1. vyúčtovacia faktúra je vyššia ako prijatá platba,
2. vyúčtovacia faktúra je nižšia ako prijatá platba.

V zmysle § 19 ods. 4 vzniká dodávateľovi daňová povinnosť prijatím platby, ak požaduje zaplatiť zálohu pred samotným dodaním tovaru (energie). Po dodaní tovaru (zmeraní skutočnej spotreby) dodávateľ vystaví faktúru na dodanie tovaru za príslušné obdobie v zmysle § 19 ods. 1 zákona o DPH. Takúto faktúru uvádza platiteľ v časti A.1. kontrolného výkazu DPH, rovnako ako aj prijatú zálohu.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ by bol výsledkom skutočnej spotreby nedoplatok, potom vzniká daňová povinnosť zo sumy, ktorá prevyšuje prijatú zálohu a dodávateľ to uvádza v časti A.1. kontrolného výkazu (ak dodáva zdaniteľnej osobe) a odberateľ to uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu. Ak je výsledkom skutočne zmeranej spotreby preplatok, potom dodávateľ vystaví doklad o oprave základu dane a uvádza to v časti C.1. kontrolného

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: