Input:

Povinnosť odviesť DPH z uhradenej platby za dodávku tovaru s inštaláciou v roku 2017

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzniká nám povinnosť odviesť DPH z uhradenej platby/zálohy/ dodávateľovi z iného členského štátu za dodávku tovaru s inštaláciou a montážou?

Miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Z Vášho zadania vyplýva, že miesto dodania tovaru je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: