Input:

Prenos daňovej povinnosti v režime DPH pri faktúre k prijatej platbe pri dodaní tovaru

18.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť pestuje silážnu kukuricu pre bioplynovú stanicu a potrebuje vedieť, či prijatú platbu máme fakturovať s DPH , alebo máme uplatniť prenos daňovej povinnosti.

Spoločnosť písala aj na daňový úrad, odkiaľ dostala odpoveď:

„Podľa vyjadrenia Colného úradu do kapitoly 12 SCS pod položku KN 1214 90 xx je zatriedená senáž a siláž. Do tejto položky nepatrí siláž z kukuričných listov, listov repy a mrkvy. Tieto patria do kapitoly 23 SCS pod KN 2308 XX xx."

Podľa § 69 ods. 12, písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZDPH“) s účinnosťou od 1. januára 2014 dochádza k tzv. tuzemskému samozdaneniu platiteľom dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa pri dodaní tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000,- eur a viac.

Kukurica ako obilnina sa nachádza v Spoločnom colnom sadzobníku v kapitole 10 pod číselným znakom 1005, okrem kukurice cukrovej, ktorá sa nachádza v kapitole 7.

Ak základ dane vo faktúre za dodanie tovarov patriacich do

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: