Input:

Prenos daňovej povinnosti v režime DPH pri faktúre k prijatej platbe pri dodaní tovaru v roku 2020

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.2.1 Prenos daňovej povinnosti v režime DPH pri faktúre k prijatej platbe pri dodaní tovaru v roku 2020

Ing. Vladimír Bartoš


Spoločnosť pestuje silážnu kukuricu pre bioplynovú stanicu a potrebuje vedieť, či prijatú platbu máme fakturovať s DPH, alebo máme uplatniť prenos daňovej povinnosti.

Spoločnosť písala aj na daňový úrad, odkiaľ dostala odpoveď:

„Podľa vyjadrenia Colného úradu do kapitoly 12 SCS pod položku KN 1214 90 xx je zatriedená senáž a siláž. Do tejto položky nepatrí siláž z kukuričných listov, listov repy a mrkvy. Tieto patria do kapitoly 23 SCS pod KN 2308 XX xx.“

Odpoveď:

Podľa § 69 ods. 12, písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZDPH”) s účinnosťou od 1. januára 2014 došlo tzv. tuzemskému samozdaneniu platiteľom dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa pri dodaní tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra v zmysle § 74 ods. 3 písm. b) ZDPH, s účinnosťou od 1. januára 2019. Dôsledkom tejto zmeny s účinnosťou od 1. januára 2019 sa vylúčil prenos daňovej povinnosti medzi platiteľmi dane pri dodaní poľnohospodárskych plodín, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa citovaného ustanovenia.


Pozn.: S účinnosťou od 1. januára 2018 je limit 5 000,00 € pri dodaní poľnohospodárskych plodín zrušený.

Podľa § 74 ods. 3 písm. b) ZDPH je zjednodušenou faktúrou okrem iného doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP”), ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: