Input:

Splatnosť vlastnej daňovej povinnosti z pohľadu DPH v roku 2020

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.3 Splatnosť vlastnej daňovej povinnosti z pohľadu DPH v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., platného od 1. januára 2020, je daň, ktorú je povinný platiť platiteľ, splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu. Okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

Ak platiteľ uplatňuje odpočítanie dane, od celkovej splatnej dane okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru odpočíta odpočítateľnú daň a tento kladný rozdiel uvedie do daňového priznania.

Platiteľ je povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Pričom osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5,00 € .

Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (podľa § 69 ZDPH predmetného zákona), je táto osoba povinná zaplatiť daň do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť s výnimkou nadobudnutia dopravného prostriedku. V takomto prípade, ak osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku je povinná do

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: