Input:

Správny kurz pri faktúre v cudzej mene od 1.10. 2012

30.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

OTÁZKA: Faktúra je v cudzej mene. Aký je správny kurz pre účely účtovníctva a účely DPH?

ODPOVEĎ: Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) okrem iného platí, že ak sa požaduje platba pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: