Input:

Úhrada faktúr len bezhotovostným spôsobom

15.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

OTÁZKA 8: S. r. o., pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vystavuje faktúry a rozhodla sa, že od 1. 1. 2012 úhrady faktúr od odberateľov bude prijímať len bezhotovostne. Je spoločnosť povinná zakúpiť ERP, napr. z dôvodu dotácie pokladne z bankového účtu, alebo vkladu krátkodobej finančnej výpomoci spoločníka? Ak odberateľ uhradí faktúru s. r. o. vkladom na účet dodávateľa. Je tento spôsob úhrady bezhotovostný?

ODPOVEĎ: Pokiaľ na predajných miestach nie je prijímaná tržba v hotovosti, podnikateľ predávajúci tovar alebo poskytovaní služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v z. n. p. nemá dôvod používať elektronickú registračnú pokladnicu. Súčasne síce v zmysle § 3 ods. 3 zákona platí, že pokiaľ podnikateľ (legislatívna skratka pre fyzickú alebo právnickú

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: