Input:

Zmeny od 1. januára 2020 v zákone o dani z pridanej hodnoty - oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.4 Zmeny od 1. januára 2020 v zákone o dani z pridanej hodnoty – oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Od januára 2020 je v platnosti úprava § 43 ods. 1 ZDPH týkajúca sa oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom alebo od januára 2020 aj treťou osobou na účet predávajúceho alebo na účet nadobúdateľa, ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, a takýto nadobúdateľ je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte a oznámil svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte dodávateľovi.

Oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet. Tiež je oslobodené od dane dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet, ak kupujúci je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou podľa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: