Input:

Prenos daňovej povinnosti pri cezhraničnom dodaní čiastkových služieb v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.2 Prenos daňovej povinnosti pri cezhraničnom dodaní čiastkových služieb v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová


Slovenský platiteľ DPH zmluvne dohodol vykonanie kooperácie (povrchovú úpravu súčiastok) na obdobie od 1. 1. do 30. 6. s dodávateľom v ČR (platiteľ DPH v ČR). V zmluve je uvedený presný počet súčiastok za celý polrok, ich podrobný popis, cena za jednotku a predpokladané kusy, ktoré budú prepravené zo SR do ČR a späť na kooperáciu v jednotlivých mesiacoch. Na základe zmluvy bola dodávateľovi poskytnutá záloha na celkový objem služby. Dodávateľ vystavil daňový doklad k prijatej platbe.

Ako postupuje slovenský platiteľ pri zdanení daňového dokladu k prijatej platbe na služby, ktoré mu bude platiteľ DPH z ČR dodávať a fakturovať mesačne. Má vplyv na „samozdanenie” daňového dokladu k prijatej platbe skutočnosť, že pôjde o čiastkové dodanie služby?

Odpoveď:

§ 16 ods. 9 zákona o DPH – Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú. To znamená, že pri zdaniteľnej osobe postupujeme podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

§ 19 ods. 4 zákona o DPH – Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

Pri tzv. cezhraničných prenosoch, keďže neviete, aký bol dátum prijatia platby dodávateľom v zmysle pokynov z Finančnej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: