dnes je 25.9.2023

Poskytnutie stravy prenajatým pracovníkom z hľadiska DPH v roku 2023Garancia

27.7.2023, Ing. Ivana Glazelová , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Nákup minerálnej vody pre zamestnancov z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

26.7.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dovoz tovaru z Číny z hľadiska DPH v roku 2023Garancia

25.7.2023, Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dosiahnutie obratu finančným agentom a povinnosť registrácie z hľadiska DPH v roku 2023Garancia

24.7.2023, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Kúpa ojazdeného auta v rámci EÚ a režim DPH v roku 2023Garancia

21.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Pripravuje sa novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. júla 2024Garancia

20.7.2023, Zdroj: Slov-Lex, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy DPH pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry v roku 2023Garancia

19.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Výchovné a vzdelávacie služby a oslobodenie od DPH v roku 2023Garancia

18.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Jednoúčelový poukaz a DPH v roku 2023Garancia

17.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Virtuálne meny - kryptomeny vo vzťahu k DPH v roku 2023Garancia

14.7.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vznik daňovej povinnosti pri licenciách z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

31.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dátum zdaniteľného plnenia pri predaji produktov do krajín EU z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Slovenský autoservis versus zahraniční klienti v aspekte DPH v roku 2023Garancia

25.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Podanie žiadosti o vrátenie DPH prostredníctvom zástupcu platiteľa v roku 2023Garancia

23.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Znížená sadzba dane 10 % na vybraný tovar od januára 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u dodávateľa od roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zrušenie povinnej registrácie vybraných skupín osôb v roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Daň z pridanej hodnoty pri nákupe diskov do počítačov od tuzemského dodávateľaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zavedenie určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb od roku 2024Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u odberateľa od roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SRGarancia

30.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Ostatné zmeny vo vládnom návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Sadzby dane od januára 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava odpočítanej dane pri krádeži tovaru od roku 2023Garancia

30.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny budovy, ktorá bola zaradená do majetku SZČO, ktorá zomrelaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2023Garancia

31.10.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava odpočítanej dane v roku 2023Garancia

31.10.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Registrácia k DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu v roku 2022Garancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Mimoriadne daňové priznanie DPH pri oneskorenej registrácii z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri zdravotnej starostlivosti a službách sociálnej pomoci v roku 2022Archív

28.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v roku 2022Archív

28.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vystavenie faktúry pri ubytovaní zamestnanca v roku 2022Archív

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dátum dodania služby na faktúre z pohľadu DPH v roku 2022Archív

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Mimoriadne opravné prostriedky v daňových veciachArchív

25.2.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Spätná fakturácia služieb z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2022Archív

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2022Archív

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava základu dane v roku 2022Archív

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Náležitosti opravného dokladu v roku 2022Archív

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Poradenské služby týkajúce sa pracovného úrazu zamestnanca z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line