dnes je 25.9.2023

Vývoz tovaru do tretej krajiny z pohľadu DPH v roku 2020Archív

30.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Cezhraničná preprava tovaru z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Postup platiteľa dane pri vývoze v roku 2023Archív

18.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dodávanie tovaru, ktorý je určený na pomoc Ukrajine z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vedenie konsignačného skladu pri obchodovaní s Veľkou Britániou z pohľadu DPH v roku 2021Archív

15.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Doklady k preukázaniu oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru do Francúzska v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Poskytnutie humanitárnej pomoci z daňového pohľadu v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Cezhraničná preprava tovaru na Ukrajinu z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Podanie kontrolného výkazu (DPH)Garancia

16.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dodanie tovaru podľa zákona o DPH v roku 2022Archív

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v roku 2022Archív

28.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Poradenské služby týkajúce sa pracovného úrazu zamestnanca z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Nárok na odpočet DPH pri rekonštrukcii prenajatej nehnuteľnosti v roku 2020Archív

30.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Poskytnutie úročenej pôžičky fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Daňové priznanie k DPH v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Nemožnosť odpočítania dane platiteľom v roku 2022Archív

19.9.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Nárok na odpočítanie DPH pri faktúrach s prenosom daňovej povinnosti v roku 2020Archív

1.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oslobodenie od dane v colnom sklade v roku 2022Archív

30.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Reklamné predmety a DPH v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Pomerné odpočítanie DPH z dodaných služieb v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia majetku v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Kontrolný výkaz v roku 2020Archív

30.9.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Kontrolný výkaz v roku 2021Archív

1.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Príprava na ohlásenú daňovú kontrolu na DPHArchív

28.5.2021, Mgr. Ing. Peter Schmidt, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmeny v zákone o DPH od roku 2021Archív

1.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Prenájom rodinného domu zahraničnou osobou z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line