dnes je 25.9.2023

Kontrolný výkaz v roku 2020Archív

30.9.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Podanie kontrolného výkazu (DPH)Garancia

16.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Kontrolný výkaz v roku 2021Archív

1.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Kontrolný výkaz DPH v roku 2023Garancia

31.8.2023, Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisyArchív

29.10.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dobropis za odobratý tovar a kontrolný výkaz DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Evidencia DPH a kontrolný výkaz pri odmenách exekútora v roku 2020Archív

29.4.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Komentár k Metodickému pokynu ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnotyArchív

28.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Uvedenie dobropisu v daňovom priznaní DPH a v kontrolnom výkaze v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Uvádzanie nadobudnutia služby z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021Archív

29.9.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Dokumenty na stiahnutie

14.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

ÚvodníkGarancia

25.8.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Postup pri nesprávnej fakturácii stavebných prác z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Príklad nadobudnutia tovaru podľa §11 a §11 a zákona o DPH v roku 2023Garancia

26.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Slovenský autoservis versus zahraniční klienti v aspekte DPH v roku 2023Garancia

25.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vykazovanie opravných faktúr v daňovom priznaníArchív

28.6.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru zo zahraničia v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava dokladu v daňovom priznaní v roku 2016Garancia

13.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Faktúra za ojazdené motorové vozidlo z pohľadu DPH v roku 2022Archív

27.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri dobropise v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Faktúra za nákup kancelárskych potrieb z Nórska z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2023Archív

11.1.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Aplikácia zmien v oblasti DPH, ktoré ovplyvňuje pandemická situácia COVID-19Archív

28.8.2020, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca, daňový partner Crowe Advartis Tax k.s. nezávislého člena medzinárodnej siete Crowe Global, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Poskytnutie úročenej pôžičky fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Opravná faktúra za nesprávne fakturovanú cenu z pohľadu DPH v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Prenos daňovej povinnosti pri fakturácii rôznych druhov potravín v roku 2020Archív

30.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Predaj ojazdeného nákladného vozidla do zahraničia z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Refakturácia nákladov na reprezentáciu v roku 2017Garancia

10.3.2017, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Usmernenie k ustanoveniam § 81 až § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v období pandémieArchív

28.7.2020, Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica Odbor daňovej metodiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Podanie daňového priznania k DPH za mesiac február 2020Archív

27.3.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Fakturácia za služby stavebného dozoru vo Francúzsku z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platbyGarancia

6.3.2017, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Reverse Charge v rámci EU v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vyúčtovacia faktúra k zaplatenému preddavku za tovar z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Cezhraničné dodanie a montáž výrobkov z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line