dnes je 25.9.2023

Prenos daňovej povinnosti pri zálohe za elektronické služby v roku 2017Garancia

7.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Faktúra za dodávku tovaru zo zahraničia z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Refakturácia stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti v roku 2021Archív

16.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Odpočítanie DPH pri platobnom kalendári v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Povinnosť registrácie zahraničnej firmy na DPH poskytujúcej služby na Slovensku v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Predaj časti podniku a dopad na daň z príjmu a DPH u predávajúceho v roku 2020Archív

29.4.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Reštauračné služby od 1.1.2023 z pohľadu DPHArchív

27.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Faktúra za nákup kancelárskych potrieb z Nórska z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vykonávanie služieb živnostníka v zahraničí z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Kúpa budovy a pozemkov určených na výstavbu bytov z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Cezhraničná fakturácia za vývoj z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Prenos daňovej povinnosti pri oprave nízko napäťového vedenia k objektu televízneho prevádzača v roku 2020Archív

30.6.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Registrácia DPH podľa §7a v roku 2017Garancia

10.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Miesto dodania sprostredkovateľskej služby zdaniteľnej osobe v roku 2017Garancia

14.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vykazovanie opravných faktúr v daňovom priznaníArchív

28.6.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Prenos daňovej povinnosti pri zálohe za elektronické služby v roku 2017Garancia

17.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Darovanie nehnuteľnosti spriaznenej osobe z pohľadu zákona o DPH v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Prenájom chaty fyzickou osobou z pohľadu DPH v roku 2020Archív

1.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z Českej republiky v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vznik povinnosti pre registráciu DPH pri dosiahnutí obratu živnostníka v roku 2021Archív

16.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vznik daňovej povinnosti pri prijatom preddavku z pohľadu DPH v roku 2022Archív

30.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vystavenie certifikátu na protipožiarne dvere z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.4.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava dokladu v daňovom priznaní v roku 2016Garancia

13.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Odpočet DPH pri nákupe zaradenia na podporu predaja v roku 2022Archív

19.9.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmena účelu použitia investičného majetku z pohľadu DPH v roku 2022Archív

30.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

11.12.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava základu dane podľa § 25 zákona o DPHArchív

28.6.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line