OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.12 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate ako postupovať v prípade DPH a nájmu nehnuteľností. Právne vzťahy uzatvorené prostredníctvom nájomnej zmluvy sú upravené v rámci § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi za odplatu, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo bral z nej aj úžitky. Viac sa dočítate v článku od Ing. Jána Mintála.

Od 1. januára 2021 dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty pri elektronickom obchodovaní s tovarom, pričom sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru a dovozu malých zásielok z tretích štátov. Zruší sa oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, nakoľko toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ ako aj a mimo EÚ. Nezabudnite si prečítať článok - Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020.

Viete, ako postupovať pri jednoúčelových poukazoch z hľadiska DPH v roku 2020? Poukazom sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. rozumie nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja, jednoúčelovým poukazom poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby a viacúčelovým poukazom poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia prípadov z praxe:

 • - Predaj ojazdeného nákladného vozidla do zahraničia z pohľadu DPH v roku 2020
 • - Fakturácia pri predaji pozemkov z pohľadu DPH v roku 2020
 • - Postup pri nesprávnej fakturácii stavebných prác z pohľadu DPH v roku 2020
 • - Prenos daňovej povinnosti pri cezhraničnom nákupe a dovoze tovaru z tretej krajiny v roku 2020
 • - Vystavovanie faktúr nezdaniteľným osobám z pohľadu zákona o DPH v roku 2020
 • - Prenos daňovej povinnosti pri oprave nízko napäťového vedenia k objektu televízneho prevádzača v roku 2020
 • - Vývoz tovaru do tretej krajiny z pohľadu DPH v roku 2020

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu DPH aktuálne budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise

Téma
Nájomné z pohľadu DPH v roku 2020

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021


Otázky a odpovede

Predaj ojazdeného nákladného vozidla do zahraničia z pohľadu DPH v roku 2020

Fakturácia pri predaji pozemkov z pohľadu DPH v roku 2020

Postup pri nesprávnej fakturácii stavebných prác z pohľadu DPH v roku 2020

Prenos daňovej povinnosti pri cezhraničnom nákupe a dovoze tovaru z tretej krajiny v roku 2020

V on-line časopise nájdete:

 • Pravidlá fakturácie počas COVID-19
 • Schválené zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020
 • Obchodné vzorky a reklamné predmety z pohľadu DPH
 • Sadzby DPH v roku 2020
 • Pripravované zmeny v rámci spoločného systému DPH
 • Prehľad najdôležitejších zmien v oblasti DPH od 1. januára 2020
 • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - príklady k § 20 zákona o DPH

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: