dnes je 25.9.2023

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oneskorene prijaté faktúry za tovar a služby z EÚ z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Príprava na ohlásenú daňovú kontrolu na DPHArchív

28.5.2021, Mgr. Ing. Peter Schmidt, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava dokladu v daňovom priznaní v roku 2016Garancia

13.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Faktúra za služby z Írska z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Postup pri nesprávnej fakturácii stavebných prác z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmeny v tlačive daňového priznania k DPH od 1.1.2020Archív

27.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vznik daňovej povinnosti za poskytnuté služby zo zahraničia z pohľadu zákona o DPH v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Opravná faktúra za nesprávne fakturovanú cenu z pohľadu DPH v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru v roku 2023Garancia

27.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet platiteľa od 1.1.2022Archív

23.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmena účelu použitia investičného majetku z pohľadu DPH v roku 2022Archív

30.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Oprava základu dane podľa § 25 zákona o DPHArchív

28.6.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Komentár k Metodickému pokynu ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnotyArchív

28.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmeny v osobitných úpravách DPH od 1.júla 2021Archív

28.4.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmeny v pokute a úroku z omeškania od 1.1.2024Archív

31.3.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Daňové preplatky a daňové nedoplatky v roku 2022Archív

26.4.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Zmeny v osobitných úpravách platných od 1. 7. 2021 pre e-shopy z pohľadu DPHArchív

29.3.2021, Mgr. Ing. Peter Schmidt, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line

Vyrubovacie konanie po daňovej kontroleArchív

14.12.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH on-line