OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.06 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom vydaní časopisu DPH aktuálne Vás informujeme o aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19. Ing. Juraj Válek, PhD., pre Vás pripravil prehľad možných návrhov opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 so zameraním na daňovú oblasť.

Máte možnosť počas tohto obdobia COVID-19 požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty! Všetci platitelia DPH sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky. Nie je teda nutný osobný kontakt s finančnou správou. Ak však nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť, alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo opatrenie č. MF/014640/2019-731, ktorým sa od 1. 1. 2020 ustanovil nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Máte problémy s jeho vypĺňaním alebo otázky k nemu? Využite možnosť zadať otázku v rámci Vášho predplatného!

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia prípadov z oblasti DPH:

 • Správny kurz pri faktúre v cudzej mene od 1. 1. 2020

 • Provízia za sprostredkovanie obchodu z pohľadu DPH v roku 2020

 • Poskytnutie daru neziskovej organizácii z pohľadu DPH v roku 2020

 • Uskutočnenie zbytočného výjazdu za klientom z pohľadu DPH v roku 2020

 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac február 2020

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu DPH aktuálne budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise

Téma
Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch

Reklamné predmety a DPH v roku 2020


Otázky a odpovede

Nákup a predaj automobilu neplatcovi DPH do Českej republiky v roku 2020

Prenos daňovej povinnosti pri cezhraničnom dodaní čiastkových služieb v roku 2020

Prekročenie obratu živnostníka pri fakturácii služieb v roku 2020

Odpočítanie DPH pri platobnom kalendári v roku 2020

Nákup ojazdeného nákladného automobilu z Nemecka z pohľadu DPH v roku 2020

Preprava osôb na území Slovenska z pohľadu DPH v roku 2020

V on-line časopise nájdete:

 • Schválené zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020
 • Obchodné vzorky a reklamné predmety z pohľadu DPH
 • Sadzby DPH v roku 2020
 • Pripravované zmeny v rámci spoločného systému DPH
 • Prehľad najdôležitejších zmien v oblasti DPH od 1. januára 2020
 • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - príklady k § 20 zákona o DPH

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: