dnes je 25.9.2023

DPH aktuálne
Produkt manažér

2023.08 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o refakturácii služieb z pohľadu DPH v roku 2023. Ako uvádza autorka článku Ing. Ivana Glazelová: „V závislosti od charakteru služby a príslušného režimu dane, ktorý sa na obstaranú službu vzťahuje (oslobodenie od dane, zdanenie), má obstarávateľ z prijatej služby právo na odpočítanie dane v súlade s podmienkami definovanými v § 49 – § 51 zákona o DPH. Právo na odpočítanie dane vzniká obstarávateľovi momentom vzniku daňovej povinnosti pri dodaní služby poskytovateľom.” Viac sa dočítate v článku - Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023.

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „ Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu.“ Aký je dopad tohto metodického pokynu pre prax? Aj o tejto téme už v tomto čísle časopisu.

Kto, kedy a za akých okolností je povinný podať kontrolný výkaz DPH v roku 2023? Platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami v zásade za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie. Povinnosť podania kontrolného výkazu sa vzťahuje na osoby, ktoré sa registráciou pre daň stávajú platiteľmi dane, t. j. osoby registrované pre daň podľa § 4, § 4b a § 5 zákona o DPH a na daňového zástupcu podľa § 69aa, ktorý je povinný podať kontrolný výkaz za zastúpené zahraničné osoby.

Odporúčame prečítať si i praktické témy z praxe:

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu DPH aktuálne budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise

Články

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023

Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu

Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu

Podanie kontrolného výkazu (DPH)

Povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň (DPH)

Krátkodobý prenájom dopravného prostriedku (okrem lodí) z pohľadu DPH

Odpočítanie dane (DPH) pri registrácii platiteľa a zoľadnenie opravy odpočítanej dane

Uplatňovanie zníženej sadzby dane (DPH) 5 %

Dodanie tovaru alebo služieb za protihodnotu, ktorou je kryptomena/virtuálna mena

Deň dodania tovaru do iného členského štátu na základe komisionárskej zmluvy

Pomerné odpočítanie dane (DPH)

Základ dane (DPH) pri bezodplatnom dodaní tovaru, osobnej spotrebe platiteľa resp. zamestnancov

Otázky a odpovede

Dosiahnutie obratu finančným agentom a povinnosť registrácie z hľadiska DPH v roku 2023

Dovoz tovaru z Číny z hľadiska DPH v roku 2023

Nákup minerálnej vody pre zamestnancov z pohľadu DPH v roku 2023

Poskytnutie stravy prenajatým pracovníkom z hľadiska DPH v roku 2023

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka, mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV