dnes je 16.9.2021

On-line časopis: DPH aktuálne
Produkt manažér

2021.08 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o právnych zásadách výkonu daňovej kontroly. V prípade, že aktuálne sa zaoberáte témou daňovej kontroly DPH tak upozorňujeme, že jednou z najvýznamnejších zásad pri daňovom konaní a daňových kontrolách je zásada voľného hodnotenia dôkazov. Podľa nej správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom prihliada na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo.

Viete, ako postupovať v prípade zloženého plnenia alebo viacerých odlišných plnení z pohľadu DPH v roku 2021? Upozorňujeme, že hlavným plnením je plnenie, ktoré pre odberateľa predstavuje cieľ, ktorý sa má plnením dosiahnuť. Vedľajšími plneniami budú plnenia, ktoré sú prostriedkami pre uskutočnenie hlavného plnenia (napr. dodanie potrebných materiálov pre montáž, opravu). Uvedené vyplýva aj z Rozsudkov ESD (napr. C-41/04, C-111/05 a pod.), ktoré hovoria o tom, že každé plnenie má byť zvyčajne považované za odlišné a nezávislé a plnenia pozostávajúce z jediného plnenia (teda cieľa) nesmú byť umelo členené, aby sa nezmenila (nenarušila) funkčnosť a princípy fungovania DPH.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia príkladov z praxe:

 • - Cezhraničná organizácia kultúrnych podujatí z pohľadu DPH v roku 2021.
 • - Opravná faktúra za nesprávne fakturovanú cenu z pohľadu DPH v roku 2021.
 • - Nákup bagiet pre zamestnancov z pohľadu DPH a dane z príjmov v roku 2021.
 • - Prenájom rodinného domu s garážou z pohľadu zákona o DPH v roku 2021.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Zákon o DPH s účinnosťou od 1. 7. 2021 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Prostredníctvom online časopisu DPH aktuálne budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise

Téma
Najčastejšie doklady vyžadované pri daňovej kontrole DPH

Špecifiká daňovej kontroly pri dani z z pridanej hodnoty

Otázky a odpovede
Splatenie dlhu spoločníka nehnuteľnosťou z pohľadu DPH v roku 2021

Predaj firemného vozidla z pohľadu DPH v roku 2021

Uchovávanie faktúr v elektronickej podobe v roku 2021

Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku z pohľadu účtovníctva a DPH v roku 2021

Vykonávanie stavebných prác v Maďarsku z pohľadu DPH v roku 2021

V on-line časopise nájdete:

 • Pravidlá fakturácie počas COVID-19
 • Informácie o zmenách k 1. januáru 2021
 • Schválené zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021
 • Obchodné vzorky a reklamné predmety z pohľadu DPH
 • Sadzby DPH v roku 2021
 • Pripravované zmeny v rámci spoločného systému DPH
 • Prehľad najdôležitejších zmien v oblasti DPH od 1. januára 2021
 • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - príklady k § 20 zákona o DPH

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 
OBSAH
NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV