dnes je 27.7.2021

On-line časopis: DPH aktuálne
Produkt manažér

2021.06 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o tom, ako možno postupovať z hľadiska opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH. V súvislosti s opravou základu dane podľa § 25 zákona o DPH sa dočítate o:

 • - Opravnej faktúre ako daňovom základe.
 • - Storne faktúry – oprave účtovného záznamu.
 • - Vykazovaní opravných faktúr v daňovom priznaní.
 • - Vykazovaní opravných faktúr v kontrolnom výkaze.
 • - Uplatnení režimu oslobodenia od dane v prípade jedného zloženého plnenia.

Ako je to v prípade stavebných prác a tuzemského prenosu daňovej povinnosti v roku 2021? Pri dodaní služby stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, sa vo väčšine prípadov určí miesto dodania podľa osobitného pravidla uvedeného v § 16 ods. 1 zákona o DPH, t. j. podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Viac sa dočítate v článku od Ing. Jána Mintála.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia prípadov z praxe:

 • - Cezhraničné poskytnutie montáže z pohľadu DPH v roku 2021.
 • - Cezhraničná fakturácia za vývoj z pohľadu DPH v roku 2021.
 • - Cezhraničná preprava tovaru z pohľadu DPH v roku 2021.
 • - Uplatnenie odpočtu DPH pri registrácii v roku 2021.
 • - Poskytnutie úročenej pôžičky fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2021.
 • - Prenájom bytu pre zamestnancov v zahraničí z pohľadu DPH v roku 2021.
 • - Cezhraničné dodanie služby z pohľadu DPH v roku 2021.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Zákon o DPH s účinnosťou od 1. 7. 2021 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Prostredníctvom online časopisu DPH aktuálne budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise

Téma
Zrušenie registrácie skupiny podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2021

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby od januára 2021

Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí platiteľa podľa zákona o DPH v roku 2021

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné do 30. júna 2021

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné od 1. júla 2021

Otázky a odpovede
Likvidácia nespotrebovaných skladových zásob z pohľadu DPH v roku 2021

Realizácia stavebných prác pre zahraničnú spoločnosť z pohľadu DPH v roku 2021

Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi z pohľadu DPH v roku 2021

Fakturácia vlastnej a špedičnej prepravy z pohľadu DPH v roku 2021

Vykonávanie zemných prác z pohľadu prenosu daňovej povinnosti v roku 2021

Darovanie nehnuteľnosti spriaznenej osobe z pohľadu zákona o DPH v roku 2021

Poskytovanie služieb súdneho exekútora z pohľadu DPH v roku 2021

V on-line časopise nájdete:

 • Pravidlá fakturácie počas COVID-19
 • Informácie o zmenách k 1. januáru 2021
 • Schválené zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021
 • Obchodné vzorky a reklamné predmety z pohľadu DPH
 • Sadzby DPH v roku 2021
 • Pripravované zmeny v rámci spoločného systému DPH
 • Prehľad najdôležitejších zmien v oblasti DPH od 1. januára 2021
 • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - príklady k § 20 zákona o DPH

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 
OBSAH
NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV